100+ STT nhớ nhà, Cap nhớ quê muốn quay về chốn xưa

Gác lại nỗi nhớ xa nhà, ta lại vùi mình vào cuộc sống vốn dĩ bộn bề, chẳng thể nhớ nỗi năm tháng, chẳng còn biết ta đã xa nhà bao lâu, chỉ có một nỗi nhớ nặng trĩu trong lòng về nơi có tiếng cười của cha, có vòng tay mẹ vỗ về, có…

Continue Reading